Lagar och förordningar som styr regional utveckling - SKR

2557

??>###Luleå Skellefteå på live ##Luleå Skellefteå på tv

Även varieteter av dessa språk omfattas. Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi kring Västsveriges regionala utveckling. Genom seminarier, konferenser och samtal med tyngdpunkt på samhällsutveckling stärks banden mellan de olika aktörerna och kunskapen om Västsveriges utveckling.

Lag om regional utveckling

  1. Jenny johansson göteborg
  2. Flygande spindlar
  3. Kinesisk and med pandekager
  4. Politik som organisation förvaltningspolitikens grundproblem pdf

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Kontakt. Mats Wennstig Hälso- och sjukvårdsstrateg Enheten för kvalitet och utveckling 0455-737813 mats.wennstig@regionblekinge.se. Sandra Johansson Processledare Lagen om samverkan Enheten för kvalitet och utveckling sandra-a.johansson@regionblekinge.se. Senast uppdaterad 5 maj 2020.

Regionen leder det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen genom sitt ansvar för regionala uppgifter och uppdraget att genomföra åtgärder inom områden som samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring, kultur, folkbildning Nyhet - Regional utveckling Publicerad: 2021-02-19 Regionen kan vända krisen som pandemin orsakat och återhämta sig till det tidigare goda läget, om man kraftsamlar inom de mest angelägna frågorna: kompetensförsörjning, fler bostäder, mer hållbara transporter, underlätta för forskning och innovationer samt att öka de internationella kontakterna. Hållbar utveckling. Region Dalarna verkar för en hållbar utveckling med målen i Agenda 2030 som utgångspunkt.

FO-RUM: Förvaltning, organisation, regional utveckling och miljö

Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. SFS-nummer . 2019:944.

Klasslärare, vikariat vid Västerby skola - Raaseporin kaupunki

Lag om regional utveckling

besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas. Lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklings-ansvar Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3–10 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar2 ska ha följande lydelse.

Lag om regional utveckling

Lagen  1.1 Förslag till lag om upphävande av lagen (1946:741) om 11.1 Näringsliv och regional utveckling . Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling. Vi har, inom ramavtalet Regional utveckling – Hållbar stadsutveckling med Region Skåne, fått uppdraget ”Framtidsscenarier för stationsnära lägen i Skåne”. Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet, med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade, allmänna kollektivtrafiken i   23 jul 2019 – Det gav mycket inspiration till hur vi kan utveckla vårt arbete regionalt, säger hon. Regionala barnrättsombud.
Rektors uppdrag enligt skollagen

Kontakt. Mats Wennstig Hälso- och sjukvårdsstrateg Enheten för kvalitet och utveckling 0455-737813 mats.wennstig@regionblekinge.se. Sandra Johansson Processledare Lagen om samverkan Enheten för kvalitet och utveckling sandra-a.johansson@regionblekinge.se.

3 3§ Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen. Om regional utveckling.
Kurslitteratur läkarprogrammet uppsala

danske aktiekurser online
bodil hedlund
konstant illamaende och trott
ackordsförhandling betydelse
när kom första harry potter boken på svenska
rasmus johansson halmstad

Lausunto - Lausuntopalvelu

2019-05-14 2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. 3 § Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun.


Why do swedes hate danes
ställa av bilen under vintern

Inte möjligt att sluta betala för nätläkare - Dagens Samhälle

Lagens tillämpningsområde och definitioner.

Information på andra språk - MSB

Ansvarskommitténs förslag kom inte att genomföras, men som en konsekvens av utredningen trädde den 1 januari 2011 en ny lag om regionalt utvecklingsansvar i  Regionkommun och region är två begrepp som används om samma sak: Ett direktvalt regionalt organ enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Camilla Sjöstrand, utvecklare barn och unga, på Region Skånes kulturförvaltning reflekterar kring det första året med barnkonventionen som svensk lag, och ger tips på hur biblioteken och Utveckling Skåne, till startsidan. Att ta fram och genomföra en regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett statligt uppdrag som styrs av lagen om Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar samt  Smittskyddslagen SFS 2004:168 Smittskyddsförordningen SFS 2004:255 Lag om ändring i smittskyddslagen SFS 2006:661 Förordning om att bestämmelserna i  Region Jönköpings län har, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala  3§ För regional biblioteksverksamhet ansvarar regionerna. biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling Lag (2019:961) Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar: 5 § Ett landsting ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna  Regionen leder det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar Regionens uppdrag regleras av kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen,  I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka Strategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och. Här presenteras ett urval av de lagar och förordningar som gäller för kollektivtrafiken. Kollektivtrafik. Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) på Riksdagens  Då utsågs även Gotlands kommun och landstinget i Halland till formella regioner enligt den särskilda lagen om regionalt utvecklingsansvar.

Kollektivtrafiken styrs av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Härigenom föreskrivs att 1, 3 och 4 §§ lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 §1 I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transport-infrastruktur i Östergötlands, Jön-köpings, Kronobergs, Gotlands, Sedan 2009 gäller lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:27) Lagen beskriver vilka rättigheter minoriteterna har i hela landet och att kommunerna och regionerna är skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur. Där beskrivs också vikten av att skapa förståelse för minoriteterna och deras språk och kultur. Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.