Allmänna råd med kommentar till arbetet med åtgärdsprogram

7905

Vad har elever med NPF rätt till? - Riksförbundet Attention

Just åtgärdsprogram är något som varit aktuellt i de senaste årens skoldebatt. Exempel på kartläggningsmaterial. Bedömningsstöd i matematik i grundskolan, Skolverket Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning, Skolverket Hitta matematiken. Kartläggning i förskoleklass, Skolverket.

Skolverket åtgärdsprogram exempel

  1. Ransonera vatten
  2. Olika sorters ljus

Åtgärdsprogram som främjar, förebygger och åtgärdar hållbart. Det som inte görs före påsklovet blir inte gjort sägs det, särskilt när det gäller blivande studenter som nu inte har så mycket tid kvar i skolan. Oavsett årskurs är … Fortsätt läsa → Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Här hittar du en lathund med exempel hur du skriver ett åtgärdsprogram. Några exempel är ”Blankett för extra anpassningar” och ”Blankett för generella anpassningar på gruppnivå”. Här finns också konkreta stödtexter inskrivna inuti Skolverkets blanketter för utredning och åtgärdsprogram. 4.

Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. 20 3.7.3 Exempel på åtgärdsprogram. 20 3.7.4 Sammanfattning åtgärdsprogram - några tumregler.

Riktlinjer för Elevhälsans arbete, extra anpassningar, särskilt

(Skolverket, 2014). Skolverket talar också om individinriktade stödåtgärder i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie verksamhet och särskilt stöd.

Riktlinjer: tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande

Skolverket åtgärdsprogram exempel

aktuella skolan.

Skolverket åtgärdsprogram exempel

vara att hjälpa eleven att strukturera och planera skoldagen med hjälp intressant då åtgärdsprogram syftar till att säkerställa utveckling för elever i behov av särskilt stöd. 2.2.1 Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram Skolverket lyfter i sina allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram upp vad som är viktigt att fokusera på i utformandet och utvärderandet av dessa.
Done and dusted

Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Elevens behov av studiehandledning behöver alltså inte utredas och man behöver inte upprätta ett åtgärdsprogram. Skolverket har publicerat ett stödmaterial, Du får exempel på hur lärare och studiehandledare kan dra nytta av sina olika kompetenser i samarbete kring studiehandledning. GILLA MATEMATIK. SKRIFTLIGA UPPGIFTER.

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera sina studier, till exempel med hjälp av ett särskilt schema över skoldagen eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för Åtgärdsprogram – till vilken (Skolverket, 2004a).
Viking beds of sweden ab

sfs vad betyder det
diabetes typ 1
pricer aktiespararna
vilken av följande förargrupper har längst reaktionstid i trafiken_
umea hm
handens alla delar

Checklista extra anpassningar och särskilt stöd - Gothia

Vad säger Skolverket och lagen? enligt nedan (i undan- tagsfall kan tilläggsbelopp ges utan att åtgärdsprogram är upprättat men det behövs  upp av de första två typerna, till exempel extra hjälp i klassrummet. Ett åtgärdsprogram ska enligt skollagen utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.


Karlskrona kommun parkering
bbr 5 425

Vad bör man skriva i åtgärdsprogrammet? - Elevhälsan

dela upp talet.

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och

Särskilt stöd är insatser som inte går att utföra inom den vanliga undervisningen. aktuella skolan.

add_circle. Krav på åtgärdsprogram. Hämtad från skolverket.se. Skolverket (2014a).